Preprosti inštrument za ritmično spremljavo prvih pesmic.