Kralji, vitezi, dvorni norčki … vrnimo se v čas srednjega veka.