Sestavi klančino od 1 do 10 in igra z avtomobilčkom se lahko prične.