Vržemo 3 kocke, ki nam pokažejo, na katero barvo postavimo akrobate. Barva akrobata ni pomembna. Akrobate poskušamo postaviti tako, da bo naslednje nadstropje čim bolj stabilno. Cilj igre je postaviti čim višji stolp.