Odlična igra, kjer moramo pozorno poslušati, natačno opisovati in dobro opazovati.