Postani arhitekt in s 120 lesenimi gradniki, ploščo in palčicami zgradi svoje prvo mesto.