Sestavi sestavljanko, ugasni luč in poleti v neskončno vesolje, kjer bodo zasvetili planeti.