3 živalice okrasimo z barvicami, ki so polnjene s tekočo kredo. Barvice z lahkoto zbrišemo in začnemo risati od začetka. Rišemo lahko na obeh straneh živalice (tablice). Na eni strani tablice sledimo črtkanim linijam, kar pripomore k boljši grafomotoriki, na drugi strani pa rišemo živalice po lastnih zamislih.