Prebudi arhitekta v sebi in zgradi čisto svoje mesto s polno avti in drugih prevoznih sredstev.