Hrčki se celo leto zabavajo, ko pa napoči jesen, morajo poskrbeti, da bodo čez zimo imeli dovolj hrane. Jim bo uspelo zbrati vse korenje, deteljo in žita še preden bo listje odpadlo iz drevesa?