Vstavljanka, ki jo je lahko razdreti, sestaviti nazaj pa malo težje.