Domine s slikami se igra tako, da igralci iščejo naslednjo domino, ki vsebuje prvo črko narisane podobe. Črke q, x in y lahko prelepimo s črkami č, š in ž in tako dobimo slovensko abecedo.