Domine lahko igramo tako, da živali ležijo ali stojijo.