Sestavi svoj vetrni zvon, ga opremi z nalepkami in obesi na vidno mesto. Če zapiha, se zasliši zvončke.